СМУКАТЕЛЕН МАРКУЧ
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 13 ( ½“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 16 ( ⅝ “)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 19 ( ¾“ )
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 25 (1“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 32 (1¼“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 38 (1½“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 50 (2“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 75 (3“)
ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР Ф 100 (4“)

Категории продукти